Οι Όροι Χρήσης που διατυπώνονται κατωτέρω συνιστούν σύμβαση μεταξύ της εταιρείας «ΜΑΣΟΥΡΗΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» (εφεξής: «Set Alert» ή «Εμείς») και εσάς (εφεξής: «Χρήστης» ή «Εσείς») και διέπουν την πρόσβαση σας και τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας και υποτομέων του setalert.gr και των υπηρεσιών τους.

Υπηρεσίες του Set Alert

Η εφαρμογή Set Alert σας παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & SMS καθώς και διαδικτυακή αποθήκευση δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές αυστηρά και μόνο για τους επαγγελματικούς σκοπούς της επιχείρησης σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή με οποιοδήποτε σύγχρονο και ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου. Ενδέχεται κατά τα διαστήματα που γίνεται αναβάθμιση της εφαρμογής να υπάρχουν διακοπές στην λειτουργία της με αποτέλεσμα να μην έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους χρήσης της εφαρμογής Set Alert ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε τροποποίηση θα ενημερωθείτε για αυτές μέσω μηνύματος στην εφαρμογή και δημοσιεύοντας τις στην ιστοσελίδα www.setalert.gr. Εάν δε συμφωνείτε με αυτές τις τροποποιήσεις μπορείτε να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών της.

Εάν διακόψετε τις υπηρεσίες της εφαρμογής Set Alert λόγο αυτών των τροποποιήσεων δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε οιοδήποτε χρηματικό ποσό που απομένει μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Set Alert θα θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους.

Διάρκεια και διακοπή συνδρομής

Η συνδρομή σας στην εφαρμογή Set Alert ξεκινά να ισχύει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού και την αποδοχή σας των όρων χρήσης. Ο κύκλος ανανέωσης της συνδρομής είναι από 1 έως 12 μήνες και για την ενεργοποίηση ενός πλάνου συνδρομής απαιτείται η προεξόφληση της συνολικής αξίας του. Τα κόστη των συνδρομών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εφαρμογής www.setalert.gr. Για να διακόψετε μια συνδρομή και να επιστρέψετε στο δωρεάν πλάνο, μπορείτε να το κάνετε μη ανανεώνοντας τη συνδρομή σας μετά την ημερομηνία λήξης της.

Έχουμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξουμε το κόστος αυτών των συνδρομών ή (και) τον κύκλο ανανέωσης τους. Σε περίπτωση που έχετε ανανεώσει μια συνδρομή και το κόστος της αλλάξει δεν επηρεάζεται η συνδρομής σας. Μετά τη χρονική λήξη της ξεκινά να ισχύει το νέο κόστος για την ανανέωση της. Οι τρόποι πληρωμής για την ανανέωση των συνδρομών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, είναι με χρήση της υπηρεσίας VivaWallet.

Μη επιβεβαιωμένοι και ψευδής λογαριασμοί χρηστών

Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε ή να καταργήσουμε τους μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς χρηστών, δηλαδή λογαριασμούς για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως ορίζει η εφαρμογή κατά τη δημιουργία νέου λογαριασμού. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε ή να καταργήσουμε αμέσως λογαριασμούς που έχουμε την υποψία ότι η διεύθυνση email είναι ψευδής.

Υποχρεώσεις χρήστη

Οφείλετε να παρέχετε πλήρης και αληθή στοιχεία κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή Set Alert και να τα ενημερώνετε εγκαίρως όταν αυτά αλλάζουν. Εάν διαπιστώσουμε ότι τα στοιχεία σας είναι ανακριβής διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό σας χωρίς καμία ειδοποίηση. Οφείλετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή υπεύθυνα και όχι για παράνομους σκοπούς ή με τρόπους που παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων προσώπων.

Περιορισμοί χρήστη

Δε θα πρέπει να μεταφέρετε ή να καθιστάτε διαθέσιμες τις υπηρεσίες του Set Alert σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Δε θα πρέπει να παρέχετε οποιαδήποτε υπηρεσία με βάση τις υπηρεσίες του Set Alert και δε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Set Alert για παράνομους σκοπούς και spamming.

Πολιτική εύλογης χρήσης

Στο πλαίσιο μιας εύλογης χρήσης της εφαρμογής υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο όριο καταχώρησης δεδομένων ανά λογαριασμό χρήστη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση της υπηρεσίας αλλά και να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της. Έτσι, ο μέγιστος αριθμός πελατών που μπορείτε να αποθηκεύσετε είναι 2000. Εάν κριθεί απαραίτητο, τα όρια αυτά είναι δυνατόν να αυξηθούν μέσα σε λογικά πλαίσια, κατόπιν συνεννόησης με τους διαχειριστές της εφαρμογής και χωρίς οικονομική επιβάρυνση από αυτή της συνδρομής σας.

Αποποίηση Ευθυνών

Το Set Alert δε φέρνει καμία ευθύνη οποιασδήποτε επιχειρηματικής ζημίας ή απώλειας κερδών προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμίας της σωστής χρήσης της εφαρμογής.

Η εφαρμογή Set Alert δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της καθώς μπορεί να προκύψουν διακοπές κατά την αναβάθμιση της όταν χρειαστεί, ή να προκύψουν διακοπές οι οποίες οφείλονται στο διακομιστή ή το δίκτυο του διακομιστή που βρίσκεται εγκατεστημένη.

Θα λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας από εμάς αλλά δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια των δεδομένων σας ανάμεσα στο χρόνο αντιγράφων ασφαλείας από μη μερική διαγραφή τους, αν προκύψει τεχνικό πρόβλημα στο διακομιστή που είναι αποθηκευμένα.

Αποκλειστική ευθύνη φέρετε εσείς για τυχών πρόσβαση και ζημιά στο λογαριασμό σας από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με τη χρήση του κωδικού σας πρόσβασης. Ευθύνη φέρνεται εσείς για την προστασία και φύλαξη του κωδικού πρόσβασης σας, για την τακτική αλλαγή του αλλά και για τη χρήση ενός μη προβλέψιμου από τρίτους κωδικού πρόσβασης. Δική σας ευθύνη είναι επίσης να μας ενημερώσετε εάν διαπιστώσετε μη εξουσιοδοτημένη από εσάς χρήση του λογαριασμού σας στην εφαρμογή.

Προσωπικά Δεδομένα και προστασία

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα δεδομένα, τα έγγραφα και τα αρχεία που καταχωρείτε στο λογαριασμό σας σε συνεργαζόμενη ελληνική εταιρεία παροχής διακομιστών, σε διακομιστή (server) που βρίσκεται στην Ελλάδα. Επίσης, διατηρούμε στις εγκαταστάσεις μας αλλά και σε ευρωπαϊκή εταιρεία αποθήκευσης δεδομένων, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του λογαριασμού σας για το διάστημα του 1ος μηνός, προς αποφυγή της απώλειας τους. Αυτό σημαίνει πως τα δεδομένα και τα αρχεία σας παραμένουν αποθηκευμένα για 1 μήνα ακόμη μετά τη διαγραφή τους ή την οριστική διαγραφή του λογαριασμού σας.

Δεσμευόμαστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς προσωπικά δεδομένα των πελατών που έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας δεν θα είναι ποτέ προσβάσιμα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για στοχευμένη διαφήμιση.

Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του λογαριασμού σας καθώς και για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας εάν τον ξεχάσετε. Δεν δίνουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και δεν τη χρησιμοποιούμε για να σας αποστείλουμε διαφημιστικό υλικό τρίτων, παρά μόνο κρίσιμες ενημερώσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής, πληροφορίες για την προσθήκη νέων δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών και ειδοποιήσεις αλληλεπίδρασης του συστήματος.

Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διορθώσετε ή να αφαιρέσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τα δεδομένα σας μέσα από το λογαριασμό σας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε οριστικά το λογαριασμό σας και όλα τα δεδομένα σας. Μετά την οριστική διαγραφή του λογαριασμού σας, τα δεδομένα σας παραμένουν στα αντίγραφα ασφαλείας για 1 μήνα ακόμη όπως αναφέρεται παραπάνω, μέχρι την οριστική διαγραφή και των αντιγράφων ασφαλείας.

Εάν επιλέξετε την οριστική διαγραφή του λογαριασμού σας, δεν υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε οικονομικό υπόλοιπο της συνδρομής. Σε περίπτωση που έχετε διαθέσιμα SMS ή Credits για την επαλήθευση των email των πελατών σας, επίσης δεν υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε οικονομικό υπόλοιπο.

Cookies & διεύθυνση IP

Αποθηκεύουμε cookies στον υπολογιστή σας τα οποία είναι απαραίτητα μόνο για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής Set Alert. Δεν χρησιμοποιούμε cookies προς όφελος τρίτων και δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες τους. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για τη διεύθυνση IP, την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος, τον τύπο του περιηγητή σας καθώς και την ημερομηνία και ώρα που εισήλθατε στο λογαριασμό σας για λόγους ασφαλείας.

Προστασία καταναλωτή

Στο μέτρο που οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε Χρήστες υπό την ιδιότητα τους ως Καταναλωτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή.

Στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών από απόσταση, οι Χρήστες υπό την ιδιότητα τους ως καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4α του Ν. 2251/1994. Συγκεκριμένα, έχουν το δικαίωμα μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την αποδοχή των Όρων να υπαναχωρήσουν από την παρούσα σύμβαση αναιτιολόγητα και αζημίως.

Υποστήριξη

Παρέχουμε υποστήριξη για την εφαρμογή του Set Alert μόνο μέσω του αντίστοιχου εργαλείου υποστήριξης χρήστη "Support Tickets" και τηλεφωνικά μόνο για τα πλάνα συνδρομών που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά τους. Οι ώρες υποστήριξης ορίζονται για τις εργάσιμες μέρες και ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα από 8:00πμ έως 4:00μμ. Τις υπόλοιπες μέρες και ώρες μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας και μόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Υπηρεσίες πληρωμών

Μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας κάνοντας την πληρωμή της μέσω της ασφαλέστερης διαδικτυακής ελληνικής υπηρεσίας VivaWallet. Το Set Alert δεν εμπλέκεται καθόλου σε αυτή τη διαδικασία, δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία από την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα και τα στοιχεία εισόδου στο λογαριασμό σας, καθώς και δε φέρνει καμία ευθύνη για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αφού για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία χρησιμοποιείτε εξολοκλήρου το δικτυακό τόπο της VivaWallet.

Ασφάλεια μετάδοσης δεδομένων

Ο διαδικτυακός τόπος του Set Alert χρησιμοποιεί ασφαλή κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων, ούτως ώστε τα δεδομένα που καταχωρείτε να μη μπορούν να υποκλαπούν ή να αλλοιωθούν ή να διαβαστούν από οποιοδήποτε τρίτο κακόβουλο πρόσωπο. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το πιστοποιητικό ασφαλείας του Set Alert κάνοντας κλικ στο λουκέτο που εμφανίζεται στη μπάρα διεύθυνσης του browser σας.

Τελευταία ενημέρωση όρων χρήσης: 02/11/2023
Εκτύπωση όρων χρήσης